Strona główna

 

 

Da mihi factum, dabo tibi ius –
      Daj mi fakt, a ja przyznam Ci prawo.

 

Wprawdzie w polskim systemie prawnym sprawiedliwość wymierzają Sądy, jednakże powyższa sentencja określa także sens pracy adwokata, który pomaga udowodnić zarówno fakty, jak i wynikające z nich prawa, co wielokrotnie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a niekiedy także uniknąć niepotrzebnego stresu.

 

Tylko 11% ankietowanych Polaków ma swojego prawnika, pozostali rozwiązują swoje problemy konsultując się z rodziną i znajomymi, przeszukując internet bądź decydując samodzielnie.

 

Kancelaria Adwokacka Joanny Buły propaguje idee powszechnego korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej i dba o to, by litera prawa stała się zrozumiała dla każdego.

 

Warto także pamiętać, że pomoc prawna będzie skuteczna, jeżeli zostanie udzielona w odpowiednim czasie.  „Mora trahit periculum” –„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko”

 

Kancelaria Adwokacka Joanny Buły gwarantuje nie tylko kompletne rozwiązania prawne, zaspokajające oczekiwania Klientów, ale także przyjazną atmosferę oraz najnowsze metody współpracy.